اكوتوريسم و جاذبه هاي طبيعت گردي در استان لرستان

    واژه اكوتوريسم اولين بار در سال 1983 ميلادي توسط هكتورلاسكورن براي سفر به مناطق بكر طبيعي ، با هدف طبيعت گردي بكار رفت . اكوتوريسم در واقع نوعي جهانگردي طبيعت گرا و ابزاري كارآمد براي دستيابي به توسعه پايدار است . طي سالهاي اخير از طرف انجمن ها و مؤسسات بين المللي جهانگردي ، تعاريف متعددي براي اكوتوريسم ارائه گرديده است . در سال 1991 ميلادي از طرف انجمن جهاني اكوتوريسم ، اين واژه نوعي مسافرت مسئولانه با دو جنبه اكولوژيكي و فرهنگي به مناطق طبيعي است كه باعث حفظ محيط زيست و تثبيت كننده زندگي راحت مردم محلي مي گردد . همچنين در سال 1996 مؤسسه بين المللي جهانگردي ، اكوتوريسم را يك مسافرت و ديدار محيط زيستي به مناطق طبيعي تقريبا" بكر با هدف لذت بردن و استفاده از طبيعت تعريف نمود كه موجب تقويت حفاظت از منابع زيستي ميگردد . با اين تعاريف هدف اصلي اكوتوريسم مشاهده و لذت بردن از پديده هاي طبيعي و سرمايه هاي فرهنگي مربوط به آن است .  هر چند در حال حاضر ، اكوتوريسم در صنعت توريسم كشور ما جايگاه چندان مناسبي ندارد ولي با توجه به اينكه ايران يكي از پنج كشور برتر جهان و برخوردار از تنوع زيستي و اقليمي است ، در صورت فراهم نمودن زير ساخت ها و جذب طبيعت گردان ، مي توان ضمن ارتقاء اين صنعت ، فرصت هاي شغلي و درآمدي خوبي را كسب نمود . استان لرستان نيز به لحاظ قرار گيري در رشته كوههاي زاگرس مياني ، منطقه با استعداد و ايده آل براي توسعه اكوتوريسم است . با توجه به تنوع شرايط اقليمي و زيستي ( اعم از گياهي و جانوري ) ، پتانسيلهاي ژئوتوريستي اعم از سرمايه هاي زمين شناسي   ( جهت مطالعات سنگ شناسي ، چينه شناسي ، ديرينه شناسي ، تكتونيك ، و ... ) ، ژئومورفولوژي ، هيدروژئولوژي ، سيماهاي كارستي ، ظرفيت هاي آبي ( حدود ۷۹۱۱ دهنه چشمه و سراب با تخليه سالانه ۳۱/۷۸۴ ميليون متر مكعب  ، ۵۸۸۰ حلقه چاه عميق و نيمه عميق با تخليه سالانه ۶۶۷ ميليون متر مكعب  ، ۱۵۹۳رشته قنات با تخليه سالانه۷۵/۱۸۹ ميليون متر مكعب و 33 رودخانه دائمي با شبكه هيدروگرافي ۲۴۵۱ كيلومتر با خروجي حدود ۱۲/۵ ميليارد متر مكعب از استان ) توانمنديهاي بسيار خوبي جهت توسعه اكوتوريسم دارد . تهيه نقشه هاي زمين شناسي يا ژئوتوريسم استان لرستان شروع خوبي براي شناسايي جاذبه هاي كم نظير اكوتوريستي اين خطه از ايران زمين است . اين كار نيازمند تلاش و مساعدتهاي بي دريغ تمامي دست اندركاران و كارشناسان با تجربه و بويژه همت دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله استانداري لرستان ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، دانشگاه ، شركت آب منطقه اي و سازمان جهاد كشاورزي است .  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 10:39  توسط رضا میرزائی-کارشناس ارشد آب زیرزمینی  |